Utvikling: tvil og overvinning av tvilen

Halvdan Ljøsne, maler, professor